Majątek komunalny wyrażony w wartości netto na rok 2012 wynosi 19089 zł.